Liên Kết Website

Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thôn Đồng Đức xã Bình Định Nam tổ chức lễ Phát động xây dựng " khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu".

Người đăng: Admin Bình Định Nam Ngày đăng: 16:12 | 22/11 Lượt xem: 441

Theo Quyết định số: 1619/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND huyện Thăng Bình về việc phê duyệt Phương án xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Đồng Đức xã Bình Định Nam;