Liên Kết Website

Chi tiết tin

A+ | A | A-

Ra mắt mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường ứng phó biến đôiỉ khí hậu.

Người đăng: Admin Bình Định Nam Ngày đăng: 15:58 | 06/06 Lượt xem: 139

Ngày 4/6/ 2022 Ủy ban MTTQVN các tổ chức chính trị xã hội xã Bình Định Nam, tổ chức ra mắt mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khi hậu khu dân cư Đồng Thanh Sơn

Từ lâu các hội đoàn thể xã  như Hội nông, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên xã đã xây dựng các mô hình như: Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; mô hình ngày chủ nhật xanh, mô hình thu gom thuốc bảo vệ thực vật; cánh đường hoa; mô hình thắp sang đường quê, mô hình trồng cây xanh …. Nhưng công tác quản lý điều hành chưa được thống nhất. Để thực hiện tốt hơn, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các Đoàn thể ra mắt mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khi hậu khu dân cư Đồng Thanh Sơn. 

Xây dụng mô hình về cộng đồng dân cư thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đối khí hậu, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và thói quen bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư trong quá trình sản xuất, kinh doanh và tổ chức cuộc sống góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 17 của Chưong trình mục tiêu quôc gia về xây dựng nông thôn mới, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. cộng đồng khu dân cư nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đối khí hậu, bảo đảm phát triển bền vũng, vì lợi ích của dân, thực hiện bằng sức dân và do dân tự quản.

Mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” thôn Đồng Thanh Sơn, xã Bình Định Nam được thành lập ban điều hành gồm có 14 thanh viên nhằm tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân trong Khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả cộng đồng dân cư và vận động nhân dân tham gia thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường như: trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường, tự phân loại rác thải, thu gom vận chuyển rác thải đúng nơi qui định; Sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt đảm bảo an toàn vệ sinh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả cộng đồng dân cư trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân trong việc xây dựng cảnh quan, môi trường ở khu dân cư ngày càng xanh, sạch, đẹp; đảm bảo môi trường sống an toàn và cùng góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.Tác giả: Dương Quốc Ly

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông tin cần biết