Liên Kết Website

Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kết luận cuộc họp bàn giải pháp giải quyết những tồn tại, vướng mắc Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT617 ; Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Linh và Xây mới cầu Tam Hòa

Người đăng: Admin Bình Định Nam Ngày đăng: 10:27 | 04/09 Lượt xem: 589

Ngày 30/7/2014, Đ/c Nguyễn Minh Khả - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp bàn giải pháp giải quyết những tồn tại, vướng mắc Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT617 ; Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Linh và Xây mới cầu Tam Hòa. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Lãnh đạo UBND xã Tam Hiệp và Thị trấn Núi Thành; Lãnh đạo Trung tâm BT-GPMB (Kỳ Hà- Chu Lai); Đại diện công ty CP Lộc Hà (Đơn vị thi công); Đại diện Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bách Khoa (Đơn vị tư vấn, giám sát).

Sau khi nghe Lãnh đạo Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng báo cáo về những tồn tại và vướng mắc Công trình: Nâng cấp, cải tạo đường ĐT617 và Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Linh trên địa bàn huyện Núi Thành; báo cáo của lãnh đạo Trung tâm BT-GPMB (Kỳ Hà-Chu Lai) những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác BT-GPMB công trình Xây mới cầu Tam Hòa, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Đ/c Nguyễn Minh Khả kết luận:

1. Công trình: Nâng cấp, cải tạo đường ĐT617

- Yêu cầu Đơn vị thi công tăng cường phương tiên, tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, sớm hoàn thành đưa vào phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân trước ngày 30/ 9/2014

- Đối với trường hợp ông Trần Văn Hòa: Yêu cầu UBND xã Tam Hiệp khẩn trương gửi hồ sơ thu hồi đất cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND huyện ký quyết định thu hồi đất nhằm sớm có mặt bằng để thi công công trình.

- Đối với những hố ga phát sinh mới: UBND huyện đề nghị Đơn vị thi công, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng kiểm điểm rút kinh nghiệm về thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc để kéo dài, không giải quyết dứt điểm công tác kiểm kê, bồi thường. Yêu cầu Đơn vị thi công, Đơn vị thiết kế, giám sát phối hợp với Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Tam Hiệp tổ chức rà soát toàn bộ những hố ga phát sinh mới, lập biên bản bổ sung và đưa vào phương án BT-GPMB những trường hợp bị ảnh hưởng.

- Giao Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc và giải quyết kịp thời những trường hợp vướng mắc và báo cáo UBND huyện để theo dõi chỉ đạo.

- Đối với những phương án BT-GPMB Trung tâm Phát triển quỹ đất đã gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường sớm thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt. Riêng những phương án BT-GPMB chưa hoàn chỉnh, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh, gửi lại Phòng Tài nguyên và Môi trường sớm thẩm định để trình UBND huyện phê duyệt. Chậm nhất hoàn chỉnh toàn bộ công tác BT-GPMB trước ngày 15/9/2014.

2. Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Linh

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ trích đo địa chính và sớm gửi Trung tâm BT-GPMB (Kỳ Hà-Chu Lai) để triển khai công tác kiểm kê, lập phương án BT-GPMB những trường hợp bị ảnh hưởng.

3. Công trình xây dựng cầu Tam Hòa :Yêu cầu Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng:

+ Sớm bàn giao hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ trích đo giải thửa của dự án cầu Tam Hòa cho Trung tâm BT-GPMB (Kỳ Hà-Chu Lai) để làm căn cứ giải thích cho người dân;

+ Tổ chức đi thực địa, kiểm ra mốc GPMB để xác định chính xác phạm vi ảnh hưởng đến nhà hộ ông Nguyễn Hồng Phúc, hộ ông Phạm Quang Huyên để phối hợp với Trung tâm BT-GPMB (Kỳ Hà-Chu Lai) lập phương án BT-GPMB cho phù hợp.

+ Phối hợp với Đơn vị tư vấn, giám sát đôn đốc Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Trên đây là ý kiến kết luận của Đ/c Nguyễn Minh Khả tại cuộc họp, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã liên quan triển khai thực hiện./.

Tác giả: Xã Bình Định Nam

Nguồn tin: http://thangbinh.quangnam.gov.vn

Các tin cũ hơn:

Thông tin cần biết