Liên Kết Website

Cơ cấu tổ chức

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 4 GoPage size:
1 Việt Nguyễn Văn Việt Chủ tịch UBND xã
Ban chấp hành Đảng ủy xã Bình Định Nam
01222432466


dangbobinhdinhnam@gmail.com
2 Danh Nguyễn Công Danh Bí thư Đảng ủy-CT.HĐND xã
Ban chấp hành Đảng ủy xã Bình Định Nam
01685177251


ubndbinhdinhnam@gmail.com
3 Hương Nguyễn Hương PBT.TT Đảng Ủy
Ban chấp hành Đảng ủy xã Bình Định Nam
0985452878


nguyenhuong77qn@gmail.com
4 Nhiệm Huỳnh Đức Nhiệm PCT.HDND
Ban chấp hành Đảng ủy xã Bình Định Nam
0986014183


nhiembdn@gmail.com
5 Võ Trần Văn Võ CT.UBMTTQVN xã
Ban chấp hành Đảng ủy xã Bình Định Nam
0978389559


6 Bảo Trần Quốc Bảo PCT.UBND
Ban chấp hành Đảng ủy xã Bình Định Nam
0988101118


quocbao228@gmail.com
7 Anh Lê Văn Anh CHT.Quân Sự
Ban chấp hành Đảng ủy xã Bình Định Nam
01223434067


8 Tùng Nguyễn Thị Tùng Tự Pháp Hộ Tịch
Ban chấp hành Đảng ủy xã Bình Định Nam
0122357658


nguyentung101@gmail.com
9 Nga Phạm Thị Nga Kiểm Tra Đảng Ủy
Ban chấp hành Đảng ủy xã Bình Định Nam
01696880772


nganguyen88@gmail.com
10 Ly Dương Quốc Ly Văn hóa - Xã hội
Ban chấp hành Đảng ủy xã Bình Định Nam
01224422904


duongquocly@gmail.com
11 Thảo Hồ Văn Thảo CT.Hội Nông Dân
Ban chấp hành Đảng ủy xã Bình Định Nam
01213551282


hndbinhdinhnam@gmail.com
12 Thương Đỗ Thị Minh Thương CT.HLHPN
Ban chấp hành Đảng ủy xã Bình Định Nam
01217675876


13 Phụng Phan Minh Phụng Văn phòng - Thống kê
Ban chấp hành Đảng ủy xã Bình Định Nam
0797673094


minhphungbdn@gmail.com
14 Tâm Phạm Đức Tâm Chủ tịch HCCB
Ban chấp hành Đảng ủy xã Bình Định Nam
0846852250


15 Thắng Nguyễn Minh Thắng Trưởng Công an xã
Ban chấp hành Đảng ủy xã Bình Định Nam
0905922679


16 Việt Nguyễn Văn Việt CT.UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH ĐỊNH NAM
0932537809


ubndbinhdinhnam@gmail.com
17 Bảo Trần Quốc Bảo PCT.UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH ĐỊNH NAM
0988101118


quocbao822@gmail.com
18 Anh Lê Văn Anh CHT. Quân Sự
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH ĐỊNH NAM
01223434067


19 Lợi Đặng Ngọc Lợi Văn phòng - Thống kê
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH ĐỊNH NAM20 Hòa Nguyễn Hòa Công chức VH-XH
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH ĐỊNH NAM
0983557511


nguyenhoavp71@gmail.com

Thông tin cần biết