Liên Kết Website

Cơ cấu tổ chức

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 4 GoPage size:
41 Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy Tuyến giáo - Dân Vận
Đảng ủy xã42 Thúy Phan Thị Thúy Tổ chức-PCN UBKT
Đảng ủy xã43 Danh Nguyễn Công Danh CT-HĐND
Hội Đồng Nhân Dân Xã Bình Định Nam
10/10/1965


44 Nhiệm Huỳnh Đức Nhiệm PCT-HĐND
Hội Đồng Nhân Dân Xã Bình Định Nam45 Việt Nguyễn Văn Việt PBT-CT.UBND
Hội Đồng Nhân Dân Xã Bình Định Nam46 Hương Nguyễn Hương PBT ĐU
Hội Đồng Nhân Dân Xã Bình Định Nam47 Võ Trần Văn Võ CT.UBMTTQVN
Hội Đồng Nhân Dân Xã Bình Định Nam48 Hòa Nguyễn Hòa VP-TK UBND
Hội Đồng Nhân Dân Xã Bình Định Nam49 Anh Lê Văn Anh CHTQS
Hội Đồng Nhân Dân Xã Bình Định Nam50 Tùng Nguyễn Thị Tùng TP-HT
Hội Đồng Nhân Dân Xã Bình Định Nam51 Ly Dương Quốc Ly VH-XH
Hội Đồng Nhân Dân Xã Bình Định Nam52 Thương Đỗ Thị Minh Thương CT.HPN
Hội Đồng Nhân Dân Xã Bình Định Nam53 Nga Phạm Thị Nga Kiểm Tra Đảng
Hội Đồng Nhân Dân Xã Bình Định Nam54 Hoa Trần Văn Hoa Trưởng thôn Châu Xuân Tây
Hội Đồng Nhân Dân Xã Bình Định Nam55 Ngôn Võ Đình Ngôn Trưởng thôn Hưng Lộc
Hội Đồng Nhân Dân Xã Bình Định Nam56 Hoàng Nguyễn Văn Hoàng BTCB thôn Điện an
Hội Đồng Nhân Dân Xã Bình Định Nam57 Ngọc Nguyễn Minh Ngọc BTCB thôn Thanh Sơn
Hội Đồng Nhân Dân Xã Bình Định Nam58 Thắng Nguyễn Minh Thắng Trưởng Công an xã
Hội Đồng Nhân Dân Xã Bình Định Nam59 Tiên Trà Thị Tiên CT Hội CTĐ
Hội Đồng Nhân Dân Xã Bình Định Nam60 Thái Trương Văn Thái Trưởng thôn Đồng Thanh Sơn
Hội Đồng Nhân Dân Xã Bình Định NamThông tin cần biết